Kangoo Authentique 1 Plc 5 Asientos- Flete $5800- Patentamiento $7800- Aceptamos permutas- Oscar Ruben Olaizola-( [*]